Persberichten

Hier vindt u alle persberichten van Erfurt & Sohn terug voor de algemene pers, de DHZ-pers en de gespecialiseerde pers.

In onze gegevensbank met afbeeldingen vindt u de nieuwste foto’s van onze producten terug. Om een login te verkrijgen, klikt u in het pop-upvenster op de link ”Login aanvragen”. Uw aanvraag wordt binnen een werkdag behandeld.

Hebt u nog vragen? Wendt u zich dan tot de leider van de marketingafdeling, dhr. Frank Seemann.